izvršna funkcija

izvršna funkcija, u polit. sustavu, poslovi koje obavljaju drž. poglavar i vlada, odn. drugo odgovarajuće tijelo (izvršno tijelo). Sadržaj izvršne funkcije obuhvaća tri velike skupine poslova: poslovi koji se odnose na organizaciju i usmjeravanje primjene zakona i politike utvrđene od zakonodavca; poslovi zakonodavne i opće polit. inicijative; vođenje vanj. politike. Obavljajući poslove koji čine sadržaj izvršne funkcije, izvršna tijela donose dvije vrste akata: pravne i političke.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: