izvršno vijeće

izvršno vijeće, naziv za vladu na svim razinama polit. organizacije tijekom komunist. vladavine u Jugoslaviji. Izvršno-polit. tijelo skupštine u federaciji, socijalist. republikama, autonomnim pokrajinama, zajednicama općina i u općinama, ustanovljeno 1953. sav. i republičkim ustavnim zakonima. I. v. bilo je kolegijalno tijelo, sastavljeno od članova izabranih iz redova same skupštine. Povjerena mu je bila polit.-izvršna funkcija, dok su upravnu funkciju obnašala tijela uprave.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: