Jachnow, Helmut

Jachnow, Helmut, njem. slavist (Kienitz, 6. II. 1939). Prof. slavistike na Sveučilištu u Bochumu, proučavao tvorbu riječi u hrv. jeziku te razvoj koncepcija hrv. gramatike u XVII., XVIII. i XIX. st., o čemu je objavio niz znanstv. radova; pisao komparativne studije s područja hrv. i njem. jezika.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: