Jackson

Jackson
Jackson, gl. i najveći grad sav. države Mississippi, SAD, na r. Pearl; 179 000 st. Želj. čvorište, riječna luka, industr., upravno i obrazovno središte. Raznovrsna ind. (prehr., kovinska, strojogradnja). Sveučilište Jackson State (osn. 1877), Med. centar sveučilišta Mississippi (osn. 1955). Mississippi Agriculture and Forestry/National Agricultural Aviation Museum, kompleks od 16 hektara koji opisuje tehnol. i industr. razvoj. Osn. 1792. kao lokalno trgovište; grad od 1822. (ime prema budućem 7. predsjedniku SAD-a generalu Andrewu Jacksonu). Za Amer. građ. rata potpuno razrušen. Brži razvoj ostvaruje nakon otkrivanja obližnjih zaliha prir. plina 1930-ih, te nakon regulacije r. Pearl 1960-ih.