Jackson, Robert Houghwout

Jackson, Robert Houghwout, amer. pravnik (Spring Creek, 13. II. 1892 – Washington, 9. X. 1954). U 21. godini primljen u Odvjetničku komoru Jamestowna. Direktor Udružene banke Jamestowna 1929–32. Gl. savjetnik vladina Ureda za prihode i Ministarstva financija 1932–38. Pravobranitelj SAD-a 1938–40. Ministar pravosuđa 1940–41. Sudac Vrhovnog suda 1941–45. Gl. tužilac u nürnberškim procesima protiv nacist. ratnih zločinaca, autor statuta i pravila postupka Suda. Ponovno sudac Vrhovnog suda 1946–54.