Jacksonville

Jacksonville, grad na SI sav. države Floride, SAD; 786 100 st., aglomeracija 1 100 700 st. Na r. St. Johns, 36 km od njezina ušća u Atlantski ocean. Važ. trg. i opskrbna luka za JI SAD-a te želj. i cest. čvorište. Međunar. zračna luka od 1968. Drvna i kem. ind., ind. strojeva. Voj. pom. centar. Razvijen financ. sektor. U blizini grada turist. središta: Atlantic Beach, Neptune Beach, Jacksonville Beach i Ponte Vedra Beach. Sveučilišta Jacksonville (osn. 1934) i North Florida (osn. 1965). Osn. 1832. na mjestu prvog franc. naselja na tlu Amerike (Fort Caroline, osn. 1564). Snažan razvoj u XX. st., posebice u razdoblju 1960–70, kada mu se broj st. udvostručio.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: