James, Henry

Henry James
James, Henry, amer. i engl. književnik (New York, 15. V. 1843 – London, 28. II. 1916). Od 1876. stalno živio u Engleskoj. Proslavio se kao jedan od najboljih pisaca na prijelazu stoljeća mnogobrojnim proznim djelima obilježenima tehnikom psihol. realizma. Ispod uobičajenih društv. konvencija i međuljudskih odnosa J. otkriva duboke unutar. sukobe i napetosti te istančano opisuje psih. stanja svojih likova, njihove dvojbe i krize. Posebnu kvalitetu njegovim ostvarenjima donosi i razrađena prozna tehnika, razgranati i vješto izvedeni narativni postupci te iznimna pozornost posvećena problemu prozne forme i njezina odnosa spram sadržaja, kao i pitanjima jezika, stila i kompozicije. Izdvajaju se romani Roderick Hudson; Amerikanac; Bostonjanke; Portret gospođe; Princeza Casamassima; Golubičina krila i Veleposlanici te pripovijetke Daisy Miller, Aspernovi papiri, Jedan londonski život i Okretaj vijaka. Jamesovi su tekstovi snažno utjecali na mnoge moderne autore poput J. Conrada, V. Woolf, T. S. Eliota i J. Joycea. U knjizi Umijeće proze bavio se teoretskim pitanjima proznog stvaralaštva, a pisao je i drame, putopise i autobiograf. tekstove.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: