Janković, Stojan

Stojan Janković
Janković, Stojan, protuturski ratnik (? – kraj Duvna, 23. VIII. 1687). Istaknuti protutur. borac u Kandijskom ratu. Zarobljen (1666) i odveden u Carigrad, odakle nakon 14 mjeseci bježi. Tijekom Morejskog rata uspješno ratovao u Lici; sudjelovao u osvajanju Sinja (1686); poginuo pri napadu na Duvno. Odlikovan mlet. viteškim naslovom i dodjelom posjeda u Ravnim kotarima. Opjevan u mnogim nar. pjesmama (Ropstvo Janković Stojana i dr.).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: