Japodi

Japodi, brončana kapa, Zagreb, Arheološki muzej

Japodi, pera s tri lica
Japodi (grčki Iápodes, latinski Japodes), ilirsko pleme koje je obitavalo na području Like i Pounja; nakon provale Kelta u IV. st. pr. Kr., prisutni su i keltski utjecaji (Stralon). U starije doba sudjelovali su u seobama prema južnoj Italiji; spominju se i u Umbriji (III–II. st. pr. Kr.). U antičkim vrelima opisani su njihovi ratovi s Rimljanima, započeti 129. pr. Kr., kada je konzul Gaj Sempronije Tuditan poveo protiv njih prvi rat. U ratu protiv Oktavijana (35–33. pr. Kr.) pružali su snažan otpor rimskim postrojbama, a u bitkama oko njihova glavnog uporišta Metuluma (vjerojatno kraj Josipdola u Lici) bio je ranjen i sam Oktavijan. Pokoreni su tek 9. pr. Kr., a njihova zemlja (Iapuditia) uključena je u sastav rimske provincije Ilirik.