Jasenovac, koncentracijski logor

Jasenovac, koncentracijski logor, ustaški logorski sustav izgrađen za vrijeme NDH u Jasenovcu i okolnim mjestima; djelovao je kao logor smrti, radni i sabirni logor od 23. VIII. 1941. do 22. IV. 1945. U njega su sistematski dopremani Srbi, Židovi i Romi, muškarci, žene i djeca, kao i Hrvati antifašisti i drugi demokrati i protivnici režima. Osim neposrednih likvidacija logoraša, dio ih je otpreman i u druge logore u Njemačkoj, a manji dio bio je osuđen na vremenske kazne. Broj ubijenih nikad nije bio precizno utvrđen, što je poslužilo i za dodatne političke zloporabe zločina; poimence je u samom Jasenovcu do sada registrirano o. 77 000 poginulih, a recentna stručna istraživanja variraju od o. 80 do o. 90 tisuća žrtava.