Jaubert, Maurice

Jaubert, Maurice, francuski skladatelj (Nica, 3. I. 1900 – Baccarat, 19. VI. 1940). Od 1920. živio u Parizu, u glazbi uglavnom samouk, od 1931. do 1935. glazbeni direktor Pathé-filma, djelovao i kao dirigent. Skladao za orkestar, komorne sastave, operu, balet s pjevanjem, scensku glazbu za više drama, oratorij (Ivana Orleanska), djela za zbor i orkestar, za glas i klavir. Osobito se isticao skladanjem glazbe za dvadesetak filmova.