Jean Paul

Jean Paul
Jean Paul (pravim imenom i prezimenom Johann Paul Friedrich Richter), njemački književnik (Wunsiedel, 21. III. 1763 – Bayreuth, 14. XI. 1825). Živio u Leipzigu i Weimaru (1798–1800), gdje se sprijateljio s J. G. Herderom. Od 1804. stalno boravio u Bayreuthu. Proslavio se kao autor proze koja je značajno utjecala na pripovjednu književnost romantizma i realizma. Pisao romane obilježene stilskim eklekticizmom. Koristeći se različitim proznim tehnikama, slobodno spajao fantastične epizode s realističkim fragmentima te burleskno-groteskne umetke s fragmentarnim filozofskim zapisima, duhovito i satirički opisujući onodobno malograđansko društvo. Pisao i estetičke rasprave (Uvod u estetiku, 1804), a bavio se i problemima odgoja. Važnija djela: Nevidljiva loža; Hesperus; Život Quintusa Fixleina; Titan; Selina ili o besmrtnosti duše (1827).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: