Jeđupka

Jeđupka (u dubr. narječju Ciganka), pokladna monološka pjesma (maskerata) iz XVI. st. napisana u osmercima, u kojoj se kao gl. lik javlja ciganka. Autor najstarije i najpoznatije Jeđupke (u trećem desetljeću XVI. st.) je Mikša Pelegrinović (1500– 1562). Najpoznatija varijanta Jeđupke tiskana je u Veneciji 1599. pod imenom stanovitog Andrije Čubranovića i s posvetom Tomi Budislaviću. Poslije je otkriveno da je Pelegrinović izvorni autor teksta, a da je inačica iz 1599. druga verzija prvotne Pelegrinovićeve Jeđupke, koju je, pretpostavlja se, Budislavić pronašao kod svojih rođaka Čubranovića i poslije dao tiskati. Sama Jeđupka bila je iznimno popularna, pa su tako poslije nastale mnoge imitacije, ali i novi pokušaji (S. Bobaljević, H. Mažibradić).