Jeronim, sv.

Jeronim, sv. J. Van Eyck
Jeronim, sv. (latinski: Sophronius Eusebius Hieronymus), crkveni pisac (Stridon, oko 340 – Betlehem, 30. IX. 420). Jedan od četiriju crkvenih pisaca na Zapadu. Obrazovao se u Rimu, Trieru i Akvileji, bio tajnik pape Damaza I. u Rimu, od 386. upravljao samostanom u Betlehemu. Pisao biblijske komentare, teološke rasprave, životopise, pisma. Njegov prijevod Biblije na latinski (Vulgata) prihvaćen je kao službena verzija u Katoličkoj crkvi i vrijedio do najnovijih dana. De viris illustribus liber ad Dextrum praefectum praetorio, koje abecedno popisuje 135 crkvenih pisaca od početaka kršćanstva, jedna je od prvih biografija i bibliografija.