Jevons, William Stanley

Jevons, William Stanley, britanski ekonomist i logičar (Liverpool, 1. IX. 1835 – kraj Bexhilla, Hastings, Sussex, 13. VIII. 1882). Studirao prirodne znanosti i radio kao ispitivač kvalitete kovanog novca u Sydneyu (1853–59). Profesor logike i političke ekonomije na sveučilištima u Manchesteru i Londonu.  Jedna od najzanimljivijih ličnosti britanske ekonomske misli i jedan od najpraktičnijih profesionalnih ekonomista svih vremena. U Teoriji političke ekonomije (1871) dokazuje da politička ekonomija mora biti matematička i da vrijednost robe potpuno ovisi o njezinoj korisnosti. Korisnost koji potrošač uživa kod dodatne jedinice potrošnje neke robe naziva se granična korisnost. Jedna roba razmjenjuje se za drugu tako da je odnos njihovih cijena jednak odnosu njihovih graničnih korisnosti. Dao važan doprinos teoriji kapitala i kamata (Istraživanja u području novca i financija, 1884). Jedan od utemeljitelja ekonometrije i teorije trgovačkih ciklusa. U Pitanjima ugljena (1865) povlači analogiju između uloge žita u Malthusovoj teoriji stanovništva i ugljena u industrijskom razvoju Engleske. U radu Sunčev period i cijena žita definirao je “teoriju Sunčevih pjega” s pomoću koje objašnjava povezanost trgovinskih kriza s izmjenama pjega na Suncu. Ostali važniji radovi: Čista logika (1863), Načela znanosti (1884).