Jhering, Rudolf von

Jhering, Rudolf von, njem. pravnik (Aurich, 22. VIII. 1818 – Göttingen, 17. IX. 1892). Sveuč. prof. u Giessenu 1852–68. i Göttingenu 1872–92. Tvorac sociol. jurisprudencije po kojoj se pravo objašnjava djelovanjem soc. čimbenika i razvija kroz borbu suprotnih interesa u društvu. Cilj prava je zaštita pojedinca i interesa zajednice koji moraju biti usklađeni radi izbjegavanja sukoba. Djela: Duh rimskoga prava u različitim stupnjevima njegova razvoja; Borba za pravo; Svrha u pravu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: