Johnson, Samuel

Samuel Johnson
Johnson, Samuel, engl. književnik (Lichfield, 18. IX. 1709 – London, 13. XII. 1784). Istaknuti predstavnik engl. klasicizma, svojim knjiž., kritičkim, leksikografskim, novinarskim i esejističkim radom obilježio je drugu pol. XVIII. st. Prvi veliki uspjeh donosi mu kapitalno kritičko izdanje Shakespeareovih djela, kao i niz studija o engl. piscima. Kao dramatičar javlja se tragedijom Irene, no velik odjek imala je njegova kasnija satira London. Značajno mjesto u engl. društvu onoga doba zauzimali su i tjednici koje je pokrenuo i uređivao: The Rambler (1750–52) te The Idler (1758–60). No, njegovim najvećim ostvarenjem smatra se veliki Rječnik engleskog jezika (1747–54), snažno obilježen autorovom osobnošću, koji predstavlja prvi moderni rječnik engl. jezika na čiji je razvoj izvršio velik utjecaj. Sveukupnim djelovanjem S. Johnson predstavlja jednu od najvažnijih kult. i društv. ličnosti Engleske svojega vremena, a njegov životni i knjiž. put opisao je James Boswell (1740–95) u klas. biografiji Život Samuela Johnsona (1791). Ostala važ. djela: Život R. Savagea; Ispraznost ljudskih želja; roman Rasselas; Putovanje na zapadno otočje Škotske; Životopisi pjesnika.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: