Jommelli, Niccolò

Niccolò Jommelli
Jommelli, Niccolò, tal. skladatelj (Aversa, kraj Napulja, 10. IX. 1714 – Napulj, 25. VIII. 1774). Glazbu učio u Napulju, 1741. u Bologni postao član Accademiae Filarmonicae i iste godine dir. Konzervatorija u Veneciji. Od 1749. kapelnik u crkvi sv. Petra u Rimu, posjećuje Beč, 1753–69. dvorski skladatelj u Stuttgartu, zatim u Napulju. Skladao simfonije, koncerte, sonate, divertimenta, 82 opere (sačuvane 53), oratorije, kantate, serenade, mise ofertorije, psalme, Miserere, Magnificat, motete, himne, sekvence, responzorije i druge crkv. popijevke.