Jones, Inigo

I. Jones, Queen’s House u Greenwichu, London
Jones, Inigo, engl. graditelj i scenograf (London, 15. VII. 1573 – London, 21. VI. 1652). Pobornik Palladijeva stila u engl. graditeljstvu, gl. kralj. graditelj, dekorater dvorskih svečanosti i scenograf. U engl. kazalište uveo iluzionističku pozornicu. Često boravio u Italiji, slikao krajolike i proučavao tal. ant. i renesansne arhitekture te traktate onovremenih tal. graditelja. U Londonu izgradio u Palladijevu duhu Kraljičinu kuću, dijelove kralj. dvorca Whitehall, pregradio i planirao mnoge palače i dvorce (Somerset House, Hilton House i dr.).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: