Jones, William

William Jones
Jones, William, engleski orijentalist i pravnik (London, 28. IX. 1746 – Calcutta, 27. IV. 1794). Poliglot, govorio 28 jezika; predavao jezike i prevodio, poslije završio pravo, od 1783. živio u Calcutti; sudac tamošnjega Vrhovnoga suda, priredio Institutes of Hindu Law (1794). Istraživao sanskrtske jezike, uočio srodnost sanskrta s grčkim, latinskim i gotskim jezikom; uveo poredbenu indoeuropsku lingvistiku; 1784. osnovao Azijsko društvo koje je podupiralo orijentalne studije. Preveo dio Veda te Sakuntalu i Gitagovindu. Djela: Gramatika perzijskoga jezika; Poeseos asiaticae commentariorum libri sex; prijevod 7 predislamskih arapskih oda u knjizi Moallakât i dr.