Juan de la Cruz, San

Juan de la Cruz, San (Ivan od Križa; pr. ime Juan de Yepes y Álvarez), španj. mističar, pjesnik, crkv. naučitelj (Fontiveros, 24. VI. 1542 – Úbeda, 14. XII. 1591). God. 1563. postaje redovnik karmelićanin u Medina del Campo; svećenik od 1567. Radio na reformi karmelićana u duhu strogosti reda. Otvara 1569. u Duruelu prvi samostan reformiranih bosonogih karmelićana. Zbog toga je zatvaran 1576. i 1577. u Toledu, kada je napisao neke od najboljih pjesama. Poslije obavlja i službu provincijala Andaluzije (1585–87). Kao mističar gradi stupnjeve unutar. odvajanja od svijeta i postizanja duševnog mira do potpunog sjedinjenja duše s Bogom. Jedan od najvećih španj. mističara i pjesnika. Najvažniji spjevovi: Tamna noć duše; Duhovni spjev; Živi plam ljubavi.