Juraj Dalmatinac

Juraj Dalmatinac, katedrala sv. Jakova u Šibenilku

Juraj Dalmatinac Bičevanje Krista
Juraj Dalmatinac (lat. Georgius Dalmaticus), hrv. kipar i graditelj (Zadar, poč. XV. st. – Šibenik, 1473/75). Školovao se u radionici venec. graditelja i kipara braće Bon; surađuje na Porta della Carta u stilu kićene gotike (gotico fiorito) i prihvaća elemente novoga stila – toskansku renesansu. U svojim djelima ostvario je individualnu i stvaralačku sintezu gotike i renesanse, poglavito na monumentalnoj šibenskoj prvostolnici crkvi sv. Jakova. Nastavio gradnju dodavši joj poprečni brod i visoku kupolu nad križištem s trima polukružnim apsidama, krstionicu i sakristiju. Oko apsida isklesao friz sa sedamdeset i jednim realističnim portretom. U Splitu radi kapelu sv. Arnira, a za splitsku prvostolnicu kapelu i oltar sv. Staša; najbolje ostvarenje reljef Bičevanje Krista. U tome gradu izgradio palače za obitelj Papalić i ukrase na portalima kuća. Postavio urbanističko rješenje grada Paga te gradio zidine, utvrde i biskupsku palaču; njegovi suradnici rade pročelje župne crkve. U službi Dubr. Republike gradi utvrde (kula sv. Katarine, dovršio Minčetu) i kip sv. Vlaha na Sorkočevićevu ljetnikovcu. U Anconi podigao Ložu trgovaca s realističnim alegorijskim figurama renesansnih obilježja (Milosrđe), portale crkava sv. Francesca delle Scale i sv. Augustina. Imao brojne suradnike i sljedbenike, gl. A. Aleši.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: