Juvarra (Juvara), Filippo

F. Juvarra, Kraljevska palača, Madrid
Juvarra (Juvara), Filippo, tal. graditelj i scenograf (Messina, 27. III. 1678 – Madrid, 31. I. 1736). Najistaknutiji tal. arhitekt XVIII. st., predstavnik kasnobarokne arhitekture na prijelazu u klasicizam. Izveo velik broj monumentalnih profanih i sakralnih građevina po Italiji, Španjolskoj i Portugalu (crkva Superga sa samostanom u Torinu, sakristija bazilike sv. Petra u Rimu, Kraljevska palača u Madridu, palače u Lisabonu). Kao vrstan scenograf radio na svim značajnijim kralj. dvorovima Europe.