kabuki

kabuki
kabuki (jap. ka pjesma, bu ples, ki umijeće), jap. klas. nar. kazalište. Nastaje u Kyotu 1603. i brzo se širi po Japanu. Izvodi povijesno-romantične i ljubavne drame u realističkom stilu s glazb. pratnjom, plesom i ratničkim igrama. Sve uloge, muške i ženske, igraju muškarci. Nastupi na velikim pozornicama, u raskošnim kostimima i s naslikanim obrazima, a gledateljstvo sjedi na podu. Iznimno popularno kazalište, zadržalo se do danas.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: