Kahr, Gustav von

Kahr, Gustav von, bavarski političar (Weißenburg, 29. XI. 1862 – kraj Dachaua, 30. VI. 1934). Predsj. bavarske vlade (1920–21). Zagovarao restauraciju vladanja dinastije Wittelsbach i zalagao se za jačanje bavarske autonomije naspram sred. drž. vlasti. Ugušio Hitlerov pokušaj drž. udara (1923). Nakon dolaska nacista na vlast ubijen u “noći dugih noževa”.