kajmakam ili kajmekam

kajmakam ili kajmekam (tur. namjesnik) 1. U Osman. Carstvu, zastupnik vezira ili valije na nekoj dužnosti ili u nekoj upravnoj jedinici. 2. U tur. civilnoj upravi, u starije doba, okružni predstojnik ili namjesnik; nakon zakona o vilajetima (1868) kotarski predstojnik. Od 1867. k. se nazivaju mutesarifi.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: