Kalckreuth, Leopold von

Kalckreuth, Leopold von, njem. slikar i grafičar (Düsseldorf, 15. V. 1855 – Eddelsen, 1. XII. 1928). U poč. pretežito sivim tonovima slika naturalističke prikaze iz seljačkoga života, potom impresionističke svijetle krajolike i alegorijske kompozicije (Put u život).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: