kalende

kalende (lat. Calendae), u ant. Rimu, naziv prvog dana u svakom mjesecu; dan koji je najavljivao pontifex minor naznačujući pojavu mladog mjeseca. Calendae Ianuariae, prvi dan nove godine, proslavljan je žrtvama, darovima i zabavama (u hrv. krajevima nazivi: kolede, koledavanje). → ad Calendas (Kalendas) Graecas
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: