Kallas, Aino

Aino Kallas
Kallas, Aino (pravim prezimenom Krohn), finska književnica (Kiiskilä, kraj Vyborga, danas Ruska Federacija, 2. VIII. 1878 – Helsinki, 9. XI. 1956). Pisala pjesme, novele (Barbara von Tisenhusen, 1923. i Vučja nevjesta, 1928), roman Tuđa krv (1921), pet svezaka Dnevnika (1956). Bila je supruga estonskoga diplomata Oskara Kallasa i estonske teme prevladavaju u njezinu stvaralaštvu.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: