Kalmarska unija

Kalmarska unija, savez skandinavskih država ustrojen u Kalmaru (Švedska) u lipnju 1397. kao rezultat političkoga djelovanja danske kraljice Margarete I. i njezina štićenika, švedskoga kralja → Erika XIII. Pomeranskog. Uniju su tvorila kraljevstva Norveške, Švedske i Danske, udružena pod danskom vladarskom dinastijom. Prestala je postojati nakon proglašenja neovisnosti Švedske 1523. → Gustav I. Vasa