Kaločko-bačka nadbiskupija

Kaločko-bačka nadbiskupija, crkv. pokrajina koja se spominje od 1135. sa sjedištima u Kaloči i Baču. Kao metropoliji podređene su joj Čanadska, Pečuška, Srijemska (od osnutka 1231), Bosanska po pripojenju sa Srijemskom (1274), te od 1180. i Zagrebačka biskupija (do osnutka Hrvatsko-slavonske metropolije 1852). Od hrv. biskupa spominju se obnovitelj nadbiskupije Gabrijel Patačić (1733–1745) i osnivač knjižnice u Kaloči Adam Patačić (1776–1784). Nakon 1918. postupno se odjeljuju dijelovi nadbiskupije izvan Mađarske.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: