Kant-Laplaceova hipoteza

Kant-Laplaceova hipoteza, teorija o postanku svemira iz čestica koje se kaotično gibaju i spajaju zbog privlačne sile, koju je iznio I. Kant u djelu Opća povijest prirode i teorija neba. Naš Sunčev sustav samo je dio svemira. Sličnu je teoriju neovisno iznio P. S. Laplace. Sunčev sustav nastao je otkidanjem dijelova tvari od Sunca zbog centrifugalne sile koja postoji zbog rotacije Sunca tako da su otkinuti dijelovi nastavili rotirati oko središta (Sunca) i postali su planeti.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: