znanost

znanost, sistematizirana cjelina znanja temeljena na racionalnim i empirijskim metodama istraživanja pojava i procesa u prirodi, društvu i čovjeku. Prije se istoznačno rabio i pojam nauka, dok se danas više rabi u značenju nekoga posebnog naučavanja (nauk). Hrv. pojam znanosti odgovara grč. pojmu episteme, lat. scientia, engl. science. U množinskom obliku označava i različite znanosti (fizika, kemija, biologija, sociologija, ekonomija, psihologija i dr.). Z. se izvorno razvija iz ant. filozofije (humanističke i društv. znanosti) i kozmologije (prir. znanosti). Za razvitak znanosti bitna je epoha renesanse i humanizma kada se izdvajaju pojedine znanosti i posebna područja istraživanja, os. ona temeljena na iskustvu i opažanjima. Suvr. z. sve više interdisciplinarno povezuje i primjenjuje razna znanja i tehnike istraživanja pa se i javljaju kovanice kao što su biofizika, biokemija i dr. Fenomen znanosti kao osobitoga čovjekova odnosa spram svijeta i djelovanja na svijet predmet je i povezivanja društv. i prir. znanosti (npr. bioetika), ili osmišljavanja općih osnova znanosti (filozofija znanosti), kao i novijih sintetskih disciplina kao što je znanost o znanosti.