Kapitolij

Kapitolij
Kapitolij (ili Kapitol) 1. Kultno središte rim. grada; mjesto na kojem se slavi službeni rim. kult; naziv nastao prema istoimenom rim. brežuljku (lat. Capitolium), s hramovima Jupitera, Junone i Minerve, središtu polit. i vjerskog života države. Današnji arhit. raspored ima prema nacrtima Michelangela (o. 1540); nasred trga je ant. brončani konjanički kip Marka Aurelija. 2. U ustroju Kat. crkve sjedište kat. biskupije (dijeceza) i danas se ponegdje naziva kaptolom ili kapitolijem (Kaptol u Zagrebu).