Kara Mustafa-paša

Kara Mustafa-paša, tur. veliki vezir (?, o. 1635 – Beograd, 25. XII. 1683). Naslijedio (1676) velikog vezira Ahmeta Ćuprilića. Neuspješno ratovao protiv Rusije (1677–81). God. 1683. pretrpio težak poraz pod Bečom; jedva se spasio i povlačenjem stigao do Beograda, gdje je po nalogu sultana pogubljen zbog velikih voj. neuspjeha.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: