Karamanlis, Konstantin

Konstantin Karamanlis
Karamanlis, Konstantin, grč. političar (Proti, 8. III. 1907 – Atena, 23. IV. 1998). Odvjetnik. Član Grč. konzervativne stranke (ERE). Parlamentarni zastupnik 1935–36. i 1946–63. Predsj. vlade 1955– 63. Za voj. diktature u izgnanstvu 1963–74. Nakon povratka u zemlju osnivač i predsj. stranke Nova demokracija 1974–80. Predsj. vlade nac. jedinstva 1974–80. Proveo referendum o ukidanju monarhije 1974. Predsj. republike 1990–95.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: