Karlo I.

Karlo I., posljednji austr. car (dvorac Persenburg, 17. VIII. 1887 – Funchal, Madeira, 1. IV. 1922). Sin nadvojvode Otona. God. 1916. naslijedio na prijestolju prastrica Franju Josipa I. Hrv.-ug. kralj (kao Karlo IV.). Tijekom I. svj. rata bezuspješno pokušavao sklopiti separatni mir i preurediti monarhiju na federalističkim načelima. Dana 11. XI. 1918. morao se odreći prijestolja u Austriji, a dva dana poslije i hrv.-ug. kralj. krune. Izbjegao u Švicarsku. Tijekom drugog pokušaja (1921) da uz pomoć pristaša monarhije uspostavi svoju vlast u Mađarskoj, uhvaćen je i deportiran u izgnanstvo na Madeiru.