Karlo VII. Albert (Karlo Bavarski)

Karlo VII. Albert (Karlo Bavarski), rim.-njem. protucar (Bruxelles, 6. VIII. 1697 – München, 20. I. 1745). Od 1726. izborni bavarski knez. Nakon smrti cara Karla VI. (1740) tražio za sebe, kao zet cara Josipa I., mimo → pragmatičke sankcije, austr. naslijeđe te je (uz Francusku, Prusiju, Španjolsku i Sasku) poveo Rat za austr. baštinu (1741–48) protiv carice → Marije Terezije. Zauzeo Passau, Linz i došao pred Beč; proglasio se češ. kraljem i rim.-njem. carem (1742), ali ga je iste god. potisnula habsburška vojska. Umro je prije okončanja rata.