Karlovy Vary

Karlovy Vary
Karlovy Vary (njem. Karlsbad), grad u sjeverozap. Češkoj, 113 km z od Praga, Karlovarský kraj; 53 585 st. Smjestio se na sutoku rijeka Teple i Ohře. Poznate toplice i lječilište (među najpoznatijima u Europi i svijetu) sa 16 mineralnih izvora (temp. 72 °C); bolesti jetre i gastrointestinalne bolesti. Turizam. Proizvodnja mineralnih soli i mineralne vode (izvoz), te porculana i stakla. Tekstilna (kožarska) ind.; proizvodnja rukavica. Međunar. filmski festival od 1946. J od grada samostan Teplá s knjižnicom (o. 100 000 sv. knjiga). U okolici ležišta ugljena i kaolina. Pretpostavlja se da ih je 1347. otkrio rim. car i češki kralj Karlo IV. Povlastice dobio u XIV. st.; tada poznat pod nazivom Vary. U razdoblju od XIX. st. do I. svj. rata odredište bogate eur. aristokracije.