karma

karma (karman; sanskr. čin, djelo), naziv u staroj indij. religiji i filozofiji koji je tijekom njihova razvoja imao različita značenja. U vedizmu je obredni čin koji donosi plodove; održanje svijeta, ispunjenje želja (dug život, potomstvo). U budizmu i jainizmu, obredi za redovnike i laike. U postvedskom brahmanizmu svako djelo koje donosi plodove (dobro ili zlo). Tijekom razvoja indij. religijske filozofije k. dobiva osobito značenje, ona je isto što i moralna uzročnost svijeta. Vječna k. je apsolutni princip pravde i odmazde, te postaje sred. pojam u učenju o samsari (reinkarnaciji, metempsihozi, seljenju duše) i mokši (otkupljenju, spasenju). Pojam karme imaju svi koji vjeruju u reinkarnaciju, a u novije vrijeme i teozofi.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: