praško proljeće

praško proljeće, naziv za reformistički pokret koji je vodio → Alexander Dubček, prvi tajnik KP Čehoslovačke, započevši u siječnju 1968. s revizijom staljinističkih političkih procesa, ukidanjem cenzure i uvođenjem tajna glasovanja za rukovodstva Komunističke partije Čehoslovačke. Reforme su proširene i na gospodarstvo i rezultirale su demokratizacijom čehoslovačkoga društva i zahtjevima za većom autonomijom od SSSR-a. Do sloma praškoga proljeća došlo je nakon ulaska vojnih snaga Varšavskoga pakta u Čehoslovačku 20. VIII. 1968.