Kasandar

Kasandar (grč. Kássandros), dijadoh, mak. kralj (o. ←355 – ←297). Sin mak. namjesnika Antipatra, suprug polusestre Aleksandra III. Velikog. Nakon Aleksandrove smrti sudjelovao u borbama za vlast protiv drugih dijadoha (Poliperhont, Antigon I. Monoftalmos i Demetrije I. Poliorket); dao ubiti Aleksandrovu majku Olimpijadu (←316) te carevu suprugu Roksanu i sina Aleksandra IV. (←310). Od ←305. kao kralj vladao Makedonijom. Smatra se osnivačem grada Soluna.