Kasim, Abd al-Karim

Kasim, Abd al-Karim, irački časnik i političar (Bagdad, 21. XI. 1914 – Bagdad, 9. II. 1963). Zapovjednik iračke postrojbe u palestinskom ratu 1948. Brigadni general 1955. Vođa vojnog udara protiv kralja → Fejsala II. i premijera → Nurija as-Saida 1958, proglasio republiku. Predsjednik vlade 1958–63, ujedno i ministar obrane i zapovjednik oružanih snaga. Istupio iz Bagdadskoga pakta 1959, u vanjskoj politici postao je blizak SSSR-u, da bi se 1961. pridružio pokretu nesvrstanih. Svrgnut u vojnom udaru Abdula Salama Arifa 1963. i strijeljan.