Kaštela

Kaštel Kambelovac

Kaštel Štafilić

Kaštel Gomilica

Kaštel Novi

Kaštel Lukšić

Kaštel Stari
Kaštela, primorski kraj na sjevernoj obali Kaštelanskoga zaljeva, između Trogira i Splita. Gradsko upravno područje koje se sastoji od sedam naselja, grupiranih u Donja i Gornja Kaštela, koja u administrativnom smislu čine cjelinu: Kaštel Sućurac (administrativno središte, 6829 stanovnika, 2011), Kaštel Gomilica (4811), Kaštel Kambelovac (5021), Kaštel Lukšić (5370), Kaštel Stari (7006), Kaštel Novi (6346) i Kaštel Štafilić (2965). Bogata poljoprivredna okolica; industrija (željezara, tvornica plastičnih masa, cementara). Turizam. U Kaštelanskom polju vinogradarstvo, voćarstvo i povrtlarstvo. Prvotna lokacija naselja bila je na kontaktu flišne nizinske zone i padina Kozjaka. Današnja naselja nastala su od XV. do XVII. stoljeća uz utvrđene luke (kaštela) na obali.

Kaštela, Kaštel Sućurac