Katarina I.

Katarina I., rad J.-M. Nattiera, 1717, Sankt Peterburg, Ermitaž
Katarina I. (pravim imenom i prezimenom Marta Skowronska/Skavronska), ruska carica (Jekabpils, danas Letonija, 15. IV. 1684 – Petrograd, 17. V. 1727). Kći litavskoga seljaka, ljubavnica kneza → Aleksandra Daniloviča Menšikova, 1703. cara → Petra I. Velikog, koji se 1712. njome oženio, a 1724. okrunio je za caricu. Samostalno vladala od Petrove smrti (1725), ali je stvarnu vlast u zemlji imao knez Menšikov. Majka carice → Elizabete Petrovne.