Katarina Medici

Katarina Medici
Katarina Medici, franc. kraljica (Firenca, 13. IV. 1519 – Blois, 5. I. 1589). Kći urbinskog vojvode Lorenza II. God. 1533. udala se za franc. kralja Henrika II.; majka franc. kraljeva Franje II., Karla IX. i Henrika III. Regentkinja u vrijeme malodobnosti mlađeg sina Karla IX. (1560–63). Kako bi sačuvala krunu za sina, nastojala je tijekom vjerskih borbi u Francuskoj uspostaviti ravnotežu između katolika i hugenota; istodobno težila očuvanju dobrih odnosa sa Španjolskom. Nakon što je utjecaj hugenota na njezina sina zaprijetio narušavanjem ionako krhke ravnoteže snaga, dala je, u cilju sprječavanja građ. rata širih razmjera, nalog za pokolj hugenota (→ Bartolomejska noć, 1572). Lik i sudbina K. M. ovjekovječeni su u mnogobrojnim lik. (G. Vasari, F. Clouet) i knjiž. djelima (Balzac).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: