Katarina od Bragançe

Katarina od Bragançe, engl. kraljica (Vila Viçosa, Portugal, 25. XI. 1638 – Lisabon, 31. XII. 1705). Kći port. kralja Ivana IV. God. 1662. udala se za engl. vladara Karla II. te mu u miraz donijela port. stečevine Tanger i Bombay. Kao katolkinja omražena na engl. dvoru. Ostavši udovica, vraća se u Lisabon (1692), gdje je od 1704. regentkinja za svojega brata Petra II.