Katayama, Tetsu

Katayama, Tetsu, jap. političar (Tanabe, 28. VII. 1887 – Fujisawa, 30. V. 1978). Gl. tajnik Socijaldemokr. stranke od 1926. Zastupnik od 1930. Suprotstavio se invaziji Mandžurije 1931. i ratu u Kini 1937. Proganjan i utamničen za II. svj. rata. Gl. tajnik obnovljene Socijalist. stranke Japana od 1945. Premijer 1947–48. Predsj. Nac. lige za zaštitu ustava od 1954. Osnivač Demokr. socijalist. stranke 1959. Gl. djelo: Razvoj socijalističkog pokreta u Japanu.