Katul, Gaj Valerije

Gaj Valerije Katul
Katul, Gaj Valerije (lat. Gaius Valerius Catulus), rim. pjesnik (Verona, o. ←84 – Rim, o. ←54). O. ←60. godine dolazi u Rim, gdje se kreće u visokim kult. krugovima te je član knjiž. kruga (tzv. poeti novi). Započeo prepjevima grč. pjesnika (Kalimah, Sapfo), da bi nastavio pisati stihove u kojima prvi put u rim. poeziji prevladava osobni doživljaj i intimizam. Veliku popularnost imale su njegove pjesme posvećene ženi nazvanoj Lezbija, za koju se pretpostavlja da je bila Klodija, supruga rim. konzula Kvinta Metela Celera. Ugledajući se na aleksandrijske pjesnike napisao je nekoliko dužih pjesama, među kojima se izdvajaju epilij Svadba Peleja i Tetide i slobodan prijevod Kalimahove elegije Berenikina kosa. Poznati su i njegovi oštri polit. epigrami upućeni protiv Cezara. Jedan od najpoznatijih i najčitanijih rim. lirskih pjesnika.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: