Kautsky, Karl

Karl Kautsky
Kautsky, Karl, njem. političar češ. podrijetla (Prag, 16. X. 1854 – Amsterdam, 17. X. 1938). Od 1877. član austr. soc.-demokr. stranke. Pod utjecajem Marxa i Engelsa piše niz radova u cilju popularizacije marksističke teorije (Preteče novog socijalizma; Podrijetlo kršćanstva; Agrarno pitanje i dr.). Od 1910. jedan od prvaka skupine “centra” i tzv. ortodoksnog pokreta u II. internacionali; otada aktivno djeluje protiv lijevih socijaldemokrata u Njemačkoj. Na Zimmerwaldskoj konferenciji (1915) jedan je od prvaka desne, oportunističke većine; 1917. organizira Nezavisnu soc.-demokr. stranku Njemačke; 1919. ponovno se priključuje Socijalist. stranci Njemačke; poslije Oktobarske revolucije piše mnogobrojne protuboljševičke tekstove. U vladi Ebert–Scheidemanna (1919–25) drž. je tajnik u Ministarstvu vanj. poslova. God. 1933. preselio se u Beč, gdje djeluje u Austr. socijalist. stranci. Prilikom Hitlerova zauzimanja Austrije prelazi u Čehoslovačku, a nakon sudetske krize trajno odlazi u Amsterdam. Drži se jednim od najutjecajnijih soc.-demokr. političara prve pol. XX. st.
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: